Het kan iedereen gebeuren, maar hoe kan het en wat kan u er eventueel tegen doen als u op staande voet ontslagen wordt tijdens uw ziekte? Dat is nu precies wat wij hier gaan bespreken.

Verplichtingen Werknemer

Als allereerste gaan we het hebben uw verplichtingen als werknemer, wat moet u zeker doen? Het Ontslagenbelangrijkste is natuurlijk op het moment dat u in ziekte valt, dat u dit ook aan uw baas doorgeeft, doet u dit niet, dan moet de baas u ook niet meer betalen. Speciale regels rond het melden van ziekte en dergelijke vindt u terug in uw contract of eventueel in het reglement. Indien het nodig is, zijn er wel gemakkelijk een aantal instanties te vinden, die u juridisch advies willen geven over deze zaken.

Wanneer Mag De Werkgever U Wel Ontslaan Bij Ziekte?

Als het niet om één welbepaalde ziekte gaat, maar om meerdere korte ziekteperiodes, dan kan de werkgever u wel gemakkelijker ontslaan. Hiervoor zijn natuurlijk enkele regels. Eventueel uw werksituatie verbeteren is een optie. Voor ontslag moet er ook gekeken worden naar de ziekteperiodes van alle andere werknemers. Misschien nog het belangrijkste punt is dat men gaat kijken in welke maten uw ziekte het bedrijf schaadt.

Uw werknemer kan u wel ontslaan bij een aantal specifieke voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld als u totaal niet wil meewerken. Of als u terug kan werken, maar dit niet doet. Ook als u al het vervangend werk weigert, kan een ontslag volgen. Maar een laatste reden kan ook zijn dat het bedrijf gaat reorganiseren, een stopzetting van de onderneming of eventuele stopzetting van bepaalde werken of posities.

Rechten Werknemer Bij Langdurig Ziek

Als werknemer heeft u natuurlijk bepaalde rechten bij langdurige ziekte, deze zullen wij nu even gaan doornemen, zodat u zeker op de hoogte ben van de rechten waar u over beschikt. Als u ziek bent voor een doorlopende periode van twee jaar dan kan de organisatie een aanvraag doen voor ontslag. Maar deze aanvraag moet dan zorgvuldig worden bekeken. Het belangrijkste waar op wordt gelet, is de tijd dat het nog zou duren eer u terug aan het werk kan. Als deze periode minder als een half jaar is, dan wordt de aanvraag voor ontslag hoogst waarschijnlijk verworpen. Het belangrijkste wat er geprobeerd wordt tijdens een langdurige periode van ziekte is natuurlijk om de werknemer toch weer terug aan de slag te krijgen op dezelfde plaats. Kan dit niet op dezelfde plaats, dan wordt er gekeken of er geen mogelijkheid is om deze werknemer een andere functie te geven binnen het bedrijf. U bent als werknemer natuurlijk niet verplicht om zomaar elk vervangend werk aan te nemen, maar het is uiteraard wel aan te raden dat u een aanbod niet zomaar verwerpt. Er zijn na deze stap ook niet veel opties meer over.

Voor meer informatie en aanvraag gratis eerste consult surft u naar de site van:
http://www.ontslagspecialist.nl/ontslag-en-ziekte.html